Advertorial Inovare şi competitivitate în serviciile de asistență stomatologică ale Stomestet SRL

Inovare şi competitivitate în serviciile de asistență stomatologică ale Stomestet SRL

Societatea comercială Stomestet SRL derulează începând cu data de 03.05.2018, proiectul “Inovare şi competitivitate în serviciile de asistență stomatologică ale Stomestet SRL”, cod SMIS 114293 în cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2.

Societatea comercială Stomestet SRL derulează începând cu data de 03.05.2018, proiectul “Inovare şi competitivitate în serviciile de asistență stomatologică ale Stomestet SRL”, cod SMIS 114293 în cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 –Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor.

Proiectul are o valoare totală de 1.786.533,28 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 1.067.057,32 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 188.304,23 lei. Finanțarea va fi asigurată prin Programul Operațional Regional (POR 2014-2020) din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt:

Creşterea gradului de dotare cu 18 active corporale de specialitate, precum şi cu 2 active necorporale, în vederea diversificării activității companiei şi extinderii capacității de oferire a serviciilor stomatologice;
Îmbunătățirea activității şi asigurarea premiselor pentru creşterea pieței adresate datorită obținerii a 2 certificări internaționale până la finalizarea proiectului;
Deschiderea spre noi piețe în vederea creşterii dimensiunii pieței pe care activează Stomestet SRL, ca urmare a participării la 1 târg/expoziție internațională în calitate de expozant, până la finalul implementării proiectului;
Proiectul de investiții va fi implementat în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, până la data de 28.02.2019.

Poza noua 25.05.2018

Loading...
Comenteaza