Advertorial "Investim în producția ambalajelor din carton, pentru un mediu curat"

"Investim în producția ambalajelor din carton, pentru un mediu curat"

Societatea PAPERCUPS SRL, a implementat  proiectul “Investim în producția ambalajelor din carton, pentru un mediu curat”, cod SMIS 102560 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2.

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Proiectul are o valoare totală de 645.444,49 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 431.020,32 lei, asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională, 366.367,27 lei, şi din bugetul național, 64.653,05 lei, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului, respectiv achiziția a patru echipamente noi, moderne, pentru producerea paharelor de carton pentru înghețată, a paharelor de carton pentru băuturi reci și calde, a bolurilor pentru supă și a unei mașini de condiționat carton pentru pahare și crearea a 5 noi locuri de muncă, au fost realizate. Cele 5 noi locuri de muncă create vor fi menținute, alături de cele existente, timp de minimum 3 ani, contribuind, alături de creșterea previzionată a cifrei de afaceri, la creșterea veniturilor bugetare și la un standard de viață mai bun.

Proiectul de investiţii a fost implementat în municipiul Cluj-Napoca.

 

Loading...
Comenteaza