Advertorial "Investim pentru drumuri mai sigure"

"Investim pentru drumuri mai sigure"

Societatea ROAD&SAFETY MACHINES SRL, a implementat  proiectul “INVESTIM PENTRU DRUMURI MAI SIGURE”, cod SMIS 102524 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2.

Societatea ROAD&SAFETY MACHINES SRL, a implementat  proiectul “INVESTIM PENTRU DRUMURI MAI SIGURE”, cod SMIS 102524 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Proiectul are o valoare totală de  1.292.622,53 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de  894.425,98 lei, asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională, 760.262,08 lei, şi din bugetul național, 134.163,90 lei, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului, respectiv crearea unei baze tehnice complete pentru executarea de lucrari de montare parapet, prin investiții în 10 categorii de active fixe de ultima generație (12 buc.), cu performanțe ridicate de lucru și prietenoase cu mediul și crearea a 5 noi locuri de muncă, au fost realizate. Proiectul a permis crearea capacității de executare a lucrărilor de montare, schimbare și servicii de reparații și întreținere a parapeților metalici rutieri de protecție și de extracție a parapeților (stâlpilor) din beton. S-au achiziționat echipamente care înglobează cele mai noi tehnologii și contribuie la creșterea eficienței energetice inclusiv prin folosirea energiei solare. Cele 5 noi locuri de muncă create, dintre care unul este ocupat de o persoană care nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni, vor fi menținute, alături de cele existente, timp de minimum 3 ani, contribuind, alături de creșterea previzionată a cifrei de afaceri, la creșterea veniturilor bugetare și la un standard de viață mai bun.

Proiectul de investiţii a fost implementat în municipiul Cluj-Napoca.

Poza noua 17.07.2018

 

Loading...
Comenteaza