Advertorial Investim sustenabil

Investim sustenabil

Societatea POP FRANCE SRL, derulează începând cu data de 14.03.2018, proiectul “INVESTIM SUSTENABIL”.

Societatea POP FRANCE SRL, derulează începând cu data de 14.03.2018, proiectul “INVESTIM SUSTENABIL”, cod SMIS 111651 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Proiectul are o valoare totală de 11.410.737,66 lei, din care finanţarea nerambursabilă aprobată este 4.515.549,59 lei.  Finanţarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu “Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” în calitate de Autoritate de Management, prin “Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest” în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt Extinderea și diversificarea activității prin investiţii într-un nou amplasament de producție care presupune – construcția unor facilități de producție și dotarea acestora cu 13 echipamente de ultimă generaţie, cu performanţe ridicate de lucru și 1 soft special cubare bușteni, Creșterea vizibilității și a prezenței în piață prin participarea la un târg internațional de profil în calitate de expozant, certificarea sistemului de management ISO 9001 și certificarea FSC a produselor, Crearea a 10 locuri noi de muncă din care unul va fi ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate Se prevede menținerea acestora precum și a locurilor de muncă existente la 31.12.2016 timp de 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Proiectul de investiţii va fi implementat în oraș Seini, județ Maramureș până la data de 30.04.2019.

Poza noua 12.04.2018

 

 

 

Loading...
Comenteaza