Oraşele mai mici din România vor primi 200 de milioane de euro de la UE

Oraşele mai mici din România vor primi 200 de milioane de euro de la UE
Modificările aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (POR) pentru România se referă la introducerea unei axe prioritare 13, sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Cu o alocare de 200 de milioane de euro, noua axă urmărește îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, incluziunea socială a populației defavorizate, prin sprijinirea investițiilor în infrastructura de bază, centre sociale, comunitare. Tipurile de intervenții propuse în cadrul acestei axe se regăsesc pentru finanțare în versiunea curentă a POR în alte axe prioritare.
 
În cursul celor doi ani de la aprobarea POR au fost lansate 38 de apeluri de proiecte, în valoare de 5,5 miliarde de euro (53% din alocare). Au fost semnate contracte de finanțare de 1 miliard de euro, însă plățile efectuate până acum către beneficiari au totalizat doar 43 de milioane. Acestea sunt principalele rezultate evidențiate în cadrul CM POR, ce a avut loc în prezența reprezentanților Comisiei Europene și a ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb. 
 
“S-a făcut încă un pas important pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale comunității locale. Am aprobat, în CM POR, modificările solicitate de autoritățile locale din mediul urban, din orașe mici și medii, realocând, astfel, 200 de milioane de euro pentru infrastructura socială și rutieră. Pentru consolidarea competitivității mediului de afaceri, am alocat suplimentar 325 de milioane de euro. Acești bani vor susține investițiile în întreprinderi mici şi mijlocii”, a spus Plumb. 
 
“Acum avem o rată importantă de contractare, o creștere semnificativă înregistrată în perioada verii și primele plăți procesate – o primă dovadă tangibilă a progresului fizic înregistrat în implementarea proiectelor din fonduri europene în România. Etapa de absorbție zero s-a terminat, intrând, în sfârșit, în etapa de implementare”, a menţionat Carsten Rasmussen, șeful Unității România din cadrul DG Regio.
 
POR 2014-2020 are ca obiectiv creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât ele să îşi gestioneze eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Loading...
Comenteaza