Patronii din turism vor să reducă birocrația din transportul cu autocarul

Patronii din turism vor să reducă birocrația din transportul cu autocarul
Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a solicitat Ministerului Transporturilor (MT) asigurarea unui cadru legal favorabil transportului rutier de persoane şi turismului cu autocare.

Organizația patronală respinge modificările propuse de MT în cazul legislației referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, pe care le consideră aberante, întrucât cresc semnificativ povara administrativă pentru operatorii de transporturi turistice cu autocare, contrar tendințelor europene de liberalizare a pieței, cât și agendei actualului guvern de debirocratizare a aparatului public.

Conducerea ANAT este împotriva introducerii obligaţiei completării foilor de parcurs în dublu exemplar pentru fiecare călătorie, a obligației ca pe tot parcursul călătoriei componența grupului să rămână aceeași și a obligației completării cu 24 de ore înainte de începerea călătoriei a datelor de identificare a turiștilor.

"În Uniunea Europeană se manifestă o tendință de liberalizare a serviciilor de transport de persoane și de renunțare la foile de parcurs pentru servicii internaționale ocazionale. Nici pe teritoriul României nu sunt obligatorii în cazul transportului ocazional, întrucât acesta se desfășoară pe baza unei comenzi sau a unui contract, dovada fiind plata anticipată a transportului sau după încheierea cursei, conform clauzelor stipulate în contract.

În situaţia în care turiștii se îmbarcă din mai multe locuri, cu aceeași destinație, și fără a fi debarcaţi pe parcurs, caracterul transportului este tot ocazional și nu regulat, întrucât aceştia sunt doar îmbarcaţi, nu și debarcaţi pentru ca transportul să devină unul regulat de persoane. Datele de identificare ale turiștilor nu sunt cunoscute în toate cazurile, în același timp, potrivit legislației în vigoare, datele personale sunt confidențiale", conform ANAT.

”Domnule ministru Petru Sorin Buşe, actuala legislație e deja nejustificat de restrictivă și cu toate astea există exemple notorii de firme, vezi Memento Bus, care își permit să o ignore pur și simplu. Cum credeți că veți aplica o legislație și mai restrictivă, în contradicție cu tendința de liberalizare a domeniului din toate țările Uniunii Europene? Nu este normal să puneți piedici aberante transportatorilor care respectă legea”, precizează Alin Burcea, președinte al ANAT.

ANAT solicită MT liberalizarea transportului rutier naţional de persoane din România prin reguli şi "nu prin haos", urmând modelul statelor europene care şi-au liberalizat piaţa naţională de transport rutier de persoane, ca Marea Britanie, Suedia, Germania, Franţa, Italia, completarea legislaţiei româneşti cu prevederi clare de aplicare a regulamentului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători

În cazul aprobării actului normativ în forma aflată pe site-ul ministerului, ANAT consideră aceasta va conduce la blocarea transporturilor ocazionale de persoane la nivel național. ANAT are ca membri activi 500 de agenții de turism și 4.600 de angajați. Industria turismului în România are 120.000 de salariați și contribuie la economia națională cu aproape 2% din produsul intern brut.

Loading...
Comenteaza