Regiunea Clujului a strâns 1 miliard euro în sistemul de pensii private

Regiunea Clujului a strâns 1 miliard euro în sistemul de pensii private

10,6 miliarde de euro au investit până acum românii în sistemul de pensii private, dintre care Regiunea Nord-Vest – din care face parte județul Cluj- deținea aproape 10%.

Primele trei poziții în clasamentul național la sumele virate le ocupă București-Ilfov (27,98%), Nord-Vest (9,40%) și Centru (9,04%). Ca participanți la sistem cifrele sunt asemănătoare pentru Nord-Vest și Centru, însă București-Ilfov deține doar 20,64% din totalul contribuabililor.

Cele mai mari active nete din Pilonul II le administrează fondurile de pensii NN - 15,6 miliarde de lei, AZT Viitorul Tău – 8,6 miliarde, Metropolitan Life – 5,6 miliarde, Vital – 3,7 miliarde și Aripi – 3,4 miliarde. Majoritatea banilor sunt investiți în instrumente financiare românești (89%), mai ales titluri de stat, depozite, obligațiuni și organisme de plasament colectiv.

Din totalul de 4 miliarde de lei depuși în depozitele bancare cele mai consistente sunt la Unicredit, Garanti, EximBank, BCR și BRD. Din cei 8,7 miliarde de lei investiți pe piața de capital, majoritatea sunt în acțiuni Banca Transilvania Cluj (18,3%), OMV Petrom (14,48%), Fondul Proprietatea (13,43%), Romgaz (13,01%) și Transgaz (8,25%).

Investițiile de 1,3 miliarde de lei în organismele de plasament colectiv s-au făcut mai ales  în fonduri de pensii private cu sediul în Luxemburg (47%), România (25%) – îndeosebi la BT Obligațiuni, Irlanda (17%), Franța (7%) și Germania (3%).

Valoarea activelor aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private a atins 49,6 miliarde de lei, în creștere cu 19% față de 2017. Ponderea pensiilor private în produsul intern brut a fost, la sfârșitul anului trecut, de 5,2% comparativ cu 4,8% în decembrie 2017.

Ponderea cea mai mare în structura portofoliilor fondurilor de pensii private era deținută de titlurile de stat (63,62%), celelalte instrumente înregistrând următoarele ponderi: acțiuni 17,56%, depozite bancare 8,11%, obligațiuni corporative 3,53%, obligațiuni organisme străine neguvernamentale 3,39%, titluri de participare 3,01%, alte instrumente financiare 0,78%.

Valoarea activelor nete ale fondurile de pensii administrate privat (pilonul II) a fost de 47,58 miliarde de lei. Ritmul anual de creștere înregistrat a fost de 19%. Erau înregistrați, în sistemul pensiilor administrate privat, 7,25 milioane de participanți, cu 3% mai mult față de 2017. La nivelul pilonului II, contribuția medie a participanților cu contribuții virate a fost de 159 de lei.

Rata nominală de rentabilitate a fondurilor de pensii administrate privat a fost de 2,72% comparativ cu 3,95% în decembrie 2017. Valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor administrate privat era de 6.671 lei (1.430 euro), cu 16,07% mai mult față de 2017. 5,71 milioane de participanți (80%) dețineau în cont până în 10.000 de lei și 1,43 milioane (20%) peste 10.000 de lei, iar dintre aceștia 300.000 (4,24%) dețineau peste 25.000 de lei.

Au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți însumând 51,74 milioane lei pentru 6.837 participanți și beneficiari, din care 36,15 milioane lei ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, reprezentând 68,88% din plățile efectuate (3.463 participanți), 14,91 milioane lei ca urmare a decesului participantului, 28,81% din total (3.244 plăți către beneficiari) și 680.000 lei ca urmare a invalidității, 1,31% din total (130 participanți).

Pilonul III: 2 miliarde de lei

Activele nete ale fondurilor de pensii facultative (pilonul III) însumau 2 miliarde de lei (0,43 miliarde de euro), înregistrând un avans anual de 12,18%. Erau înregistrați în sistemul pensiilor facultative 472.160 de participanți, cu  5,83% mai mult față de anul precedent. La 31 decembrie 2018, contribuția medie/participant era de 60,29 lei, cu 6,83% mai mare comparativ cu decembrie 2017.

Loading...
Comenteaza