Foto Regiunea Clujului își face drumuri moderne de 1 miliard de euro. Vezi HARTA ȘOSELELOR

Regiunea Clujului își face drumuri moderne de 1 miliard de euro. Vezi HARTA ȘOSELELOR
Clujul are nevoie de un sfert de miliard pentru șoselele interioare și drumul expres de Bistrița | Foto: CJ Cluj
Regiunea Clujului își face drumuri moderne de 1 miliard de euro
Regiunea Clujului își face drumuri moderne de 1 miliard de euro
Regiunea Clujului își face drumuri moderne de 1 miliard de euro

Noua strategie a Regiunii Nord-Vest (RNV) pentru perioada 2021 - 2027 prevede reabilitări de șosele pe 778 km și 249 km de drumuri județele și interjudețene noi, cu ajutorul unor investiții de peste 1 miliard de euro. Modernizarea infrastructurii rutiere din județul Cluj impune alocarea de fonduri de aproape 240 de milioane de euro.

Consiliile județene din RNV și-au asumat să realizeze 249 km de drumuri noi, cu costuri estimate la 562 de milioane de euro. Majoritatea șoselelor sunt prevăzute pe teritoriile județelor Bistrița - Năsăud, Cluj și Maramureș, cu specificarea că primele două vor fi drumuri expres.

Aceste două județe vor avea și cele mai mari cheltuieli pe kilometrul de drum: 3 milioane de euro. Studiile vor costa 16 milioane de euro, dintre care proiectele tehnice vor înghiți jumătate din cheltuielile respective. Bihorul nu a prevăzut niciun drum nou.

Reabilitarea drumurilor existente prevede o distanță de trei ori mai mare decât în privința șoselelor noi: 788 km, implicând alocări de 446 de milioane de euro. Bihor (155 km) și Cluj (146 km) au în plan cele mai mari distanțe, în timp ce în Bistrița - Năsăud reabilitările vor fi la jumătate față de celelalte județe. Costurile de reabilitare sunt în medie de 0,5 - 0,6 mil. euro / km.

Reabilitări

- Bihor                       155 km          91 mil. euro
- Cluj                           146 km          73 mil. euro
- Satu Mare             141 km          89 mil. euro
- Sălaj                         137 km          82 mil. euro
- Maramureș          131 km          70 mil. euro
- B. Năsăud              77 km            38 mil. euro

Drumuri noi

- B. Năsăud                   72 km          218 mil. euro
- Cluj                                 55 km          165 mil. euro
- Maramureș                51 km          74 mil. euro
- Satu Mare                   40 km          60 mil. euro
- Sălaj                               30 km           45 mil. euro
- Bihor                              0 km             0 euro

Sursa: ADRNV

În cadrul procesului de planificare a dezvoltării regionale pentru perioada 2021-2027, elaborarea planului de dezvoltare regională (PDR) al RNV se derulează sub directa coordonare a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADRNV), într-un cadru larg partenerial. În 28 august a avut loc prima reuniune a Comitetului Regional de Planificare (CRP), organism cu rol consultativ în elaborarea PDR.

Reuniunea de la Cluj a inclus prezentarea metodologiei de realizare a PDR 2021 - 2027, discutarea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CRPNV, prezentarea contextului european și național de programare 2021 - 2027, aspecte legate de identificarea și pregătirea portofoliului de proiecte de transport (drumuri județene) propuse pentru finanțare.

Participanții și-au prezentat amendamentele asupra regulamentului supus aprobării, s-au interesat de principalele surse de finanțare, au făcut propuneri pentru modul de derulare a dialogului regional și de promovare a nevoilor ADRNV la nivel central.

Reuniunea a fost prezidată de directorul ADRNV, Marcel Boloș, coordonator al CRPNV. Au participat 40 de invitați, reprezentând structura indicativă a componenței CRPNV: autorități publice locale, mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă. Din ADRNV fac parte județele Cluj, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Bistrița - Năsăud și Sălaj.

Loading...
Comenteaza