Salariul mediu net a crescut în decembrie. În ce domenii s-au încasat cei mai mulţi bani

Salariul mediu net a crescut în decembrie. În ce domenii s-au încasat cei mai mulţi bani

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost, în decembrie 2018 cu 6,0% mai mare decât în noiembrie 2018, potrivit datelor transmise, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Câştigul salarial mediu net a crescut în decembrie 2018, nominal, cu 12,5% faţă de aceeaşi lună a anului anterior, la 2.957 lei, iar creşterea reală, în raport cu evoluţia preţurilor de consum, a fost de 8,9%, conform INS.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 51,4% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 38,7% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport;
  • între 18,5% şi 23,5% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, industria metalurgică, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, alte activităţi extractive;
  • între 10,0% şi 15,5% în tranzacţii imobiliare, telecomunicaţii, fabricarea altor mijloace de transport, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, transporturi terestre şi transporturi prin conducte;
  • între 7,5% şi 10,0% în fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor).

Câştigul salarial mediu net a fost mai mare în decembrie decât în luna precedentă, ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari - funcţie de contracte/proiecte, cât şi disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

Totodată, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 14,9% în extracţia minereurilor metalifere;
  • între 0,5% şi 3,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), transporturi aeriene, fabricarea de mobilă.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel:

  • învăţământ (+2,4%),
  • sănătate şi asistenţă socială (+1,8%),
  • administraţie publică (+0,3%).
Loading...
Comenteaza