Sindicatele din energie: „Contribuția angajatorilor trebuie menţinută pentru securitatea socială”

Sindicatele din energie: „Contribuția angajatorilor trebuie menţinută pentru securitatea socială”
Sindicatele din IndustriALL Global Union (IGU), ce reprezintă 50 de milioane de lucrători din sectoarele minier, energetic și de producție din 140 de țări, inclusiv România, cer Guvernului României să renunțe la trecerea plăţii obligaţiilor sociale pe seama angajaţilor.

„Comitetul Executiv al IGU, care reunește lideri ai sindicatelor din industria prelucrătoare din întreaga lume, a adoptat o rezoluție în cadrul reuniunii sale din 8 noiembrie 2017 din Colombo, Sri Lanka, prin care invită guvernul dvs să revină la sistemul fiscal anterior, ceea ce face ca angajatorii să fie obligați să-și plătească partea lor din impozitele sociale.
 
În întreaga Europă și în afara acesteia contribuțiile la asigurările sociale sunt finanțate în comun de către angajați și angajatori. Este destul de surprinzător să spunem că un guvern condus de o majoritate social-democrată aprobă o astfel de măsură care contravine principiului solidarității și obiectivului de a asigura condiții de muncă decente și de a îmbunătăți bunăstarea generală. 
 
Deplasarea întregii poveri a taxelor de securitate socială către angajați va duce la o scădere suplimentară a puterii de cumpărare și la deteriorarea nivelului de trai al cetățenilor și va împinge încă mai mulți tineri să părăsească țara. Această măsură ignoră flagrant standardele europene și internaționale. 
 
Este în contradicție cu drepturile fundamentale ale omului și cu drepturile forței de muncă acceptate în mod universal, așa cum sunt înscrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția internațională privind drepturile economice, sociale și culturale și Convenția Internațională a Muncii și recomandările referitoare la securitatea socială , inclusiv Convenția 102, ratificată de România, și Recomandarea 202”, a arătat Valter Sanches, secretar general al IGU.
 
Organizaţia a invitat Guvernul României să garanteze drepturile omului și drepturile muncii ale lucrătorilor, să realizeze o politică socială eficientă și să asigure păstrarea principiului responsabilității comune a contribuțiilor de protecție socială.

Loading...
Comenteaza