Advertorial Tehnologie şi Tendinţe la Cluj Napoca

Tehnologie şi Tendinţe la Cluj Napoca

Societatea INOTEC SRL, derulează începând cu data de 08.03.2018, proiectul “TEHNOLOGIE ȘI TENDINȚE”, cod SMIS 113025 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Proiectul are o valoare totală de 6.032.032,55 lei, din care finanţarea nerambursabilă aprobată este 3.197.272,20 lei.  Finanţarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu “Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” în calitate de Autoritate de Management, prin “Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest” în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt Diversificarea producției, inclusiv extinderea capacității, prin investiţii în active fixe de ultimă generaţie, sistem iluminare cu leduri, pompa de caldura si programe informatice de gestiune, proiectare, design si managementul proiectelor, Creșterea vizibilității și a prezenței în piață prin participarea la un târg internațional, recertificarea sistemului de management și certificarea proceselor, Crearea a 4 locuri noi de muncă din care unul va fi ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate. Se prevede menținerea acestora precum și a locurilor de muncă existente la 31.12.2016 timp de 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Proiectul de investiţii va fi implementat în municipiul Cluj Napoca, până la data de 31.03.2019.

Poza noua 06.04.2018

 

Loading...
Comenteaza