Advertorial Trăinicia ambalajului

Trăinicia ambalajului

Societatea GOLDPLAST SA, derulează începând cu data de 20.03.2018, proiectul “Trăinicia ambalajului”, cod SMIS 112037 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Proiectul are o valoare totală de 4.093.013,07 lei, din care finanţarea nerambursabilă aprobată este 2.120.974,73 lei. Finanţarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu “Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” în calitate de Autoritate de Management, prin “Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest” în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt Diversificarea producției, inclusiv extinderea capacității, prin investiţii în 5 active fixe de ultimă generaţie, 2 sisteme solare apă caldă menajeră, 1 sistem iluminat LED, 1 sistem informatic producție și 1 program informatic management și analiză clienți, Creșterea vizibilității și a prezenței în piață prin participarea la un târg internațional, re-certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 și certificarea unui produs nou (folie din polietilenă coextrudată), Crearea a 4 locuri noi de muncă din care unul va fi ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate.

Proiectul de investiţii va fi implementat în municipiul Bistrita, județ Bistrița-Năsăud, până la data de 31.03.2019.

Poza noua 18.04.2018

 

 

 

 

Loading...
Comenteaza