Admitere la liceu 2019 | Modificări în fişa de înscriere. Calendarul examenelor

Admitere la liceu 2019 | Modificări în fişa de înscriere. Calendarul examenelor

Fișa înscriere la admiterea la liceu pentru anul școlar 2019-2020 a fost publicată de inspectoratele școlare județene, iar aceasta conține elemente noi față de fișa de înscriere la admiterea la liceu pentru 2018-2019.

Printr-un ordin al Ministrul Educației (Ordinul 4829/2018) a fost introdusă posibilitatea ca rezultatul probei la limba și literatura maternă să fie opțional în calculul mediei de admitere la liceu. Prin urmare, elevii care bifează această opțiune, nu se pot înscrie în clasele cu predare în limba maternă respectivă, scrie edupedu.ro.

În fișa de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a apare astfel un câmp distinct care poate fi bifat sau lasat așa, în funcție de preferințele candidatului. Potrivit ordinului citat, ”părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, semnată de părinte sau reprezentant legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscrişi în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.”

Poza noua 05.03.2019

Alte modificări în Fișa de înscriere

  •  inițiala tatălui a trebui completată cu două litere (probabil pentru deosebirea candidaților cu nume identice – deși este folosit oricum Codul Numeric Personal)
  • Apare opțiunea luării în calcul sau nu, în media de admitere, a notei de la proba de limba și literatura maternă
  • Din cauza acestei opțiuni, apar o serie de câmpuri pe care candidații le au de completat:

- media generală la Evaluarea Națională pentru matematică și română                                 

- media generală stabilită în baza mediei claselor V-VIII și media generală obținută la Evaluarea Națională luând în calcul nota la limba română și matematică

- media generală la EN obținută la matematică, limba română și limba maternă

- media generală stabilită în baza mediei claselor V-VIII și media generală obținută la  Evaluarea Națională luând în calcul nota la limba română, lima maternă și matematică.

Calendar admitere liceu 2019

3 – 7 iulie 2019 Elevii de clasa a VIII-a vor completa fişele de înscriere la liceu

4 – 8 iulie 2019 Elevii și părinții verifică fişele de înscriere la liceu și corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată

12 iulie 2019 Repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a

Media de admitere la liceu, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională (contează în proporție de 80%), şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a (20%).

Loading...
Comenteaza