Şcoala românească este corigentă. Sondaj: Sistem învechit, materie încărcată şi ministri incompetenţi

Şcoala românească este corigentă. Sondaj: Sistem învechit, materie încărcată şi ministri incompetenţi

Multă birocraţie, dotări care lasă de dorit în special la sate şi prea multă teorie, adesea fără corespondenţă pe piaţa muncii. Acestea sunt rezultatele unui sondaj IRES, comandat de Uniunea Editorilor din România (UER).

 

Nemulţumirile intervievaţilor fac referire şi la calitatea miniştrilor educaţiei, la caracterul învechit al sistemului de învăţământ (existenţa inspectoratelor şcolare, plafonarea unor profesori, etc.), dar şi la probleme de comunicare dintre profesori şi părinţi. De asemenea, părinţii intervievaţi reclamă materia încărcată şi volumul temelor pe care trebuie să le rezolve copii, astfel că acestora din urmă nu le mai rămâne suficient timp pentru joacă sau activităţi extraşcolare.

Conform sondajului, elevii din România sunt percepuţi de către profesorii intervievaţi ca fiind dezinteresaţi, dezorientaţi, oportunişti, stresaţi, mai pragmatici decât alte generaţii, cu capacitate de concentrare scăzută, proactivi. Profesorii sunt caracterizaţi de către părinţi ca fiind implicaţi, devotaţi, însă unii dintre ei sunt prezentaţi în termeni puţin favorabili, dascălii fiind criticaţi pentru dezinteresul faţă de actul educaţional, iar metodele lor de predare sunt descrise ca fiind neatractive pentru elevi.

Potrivit studiului, responsabilitatea pentru starea actuală a învăţământului românesc aparţine instituţiilor, ministerului, inspectoratelor şcolare, mass-media, societăţii, programei şcolare, dar şi profesorilor şi elevilor.

Respondenţii recomandă menţinerea unui echilibru între metodele clasice şi cele moderne, astfel încât să nu mai existe diferenţe majore între şcoli, dat fiind faptul că nu toate beneficiază de progresul tehnologic. Totodată, se recomandă ca, înainte de a se trece la adoptarea de noi tehnologii în şcoli, să se rezolve problemele de structură existente, modernizarea unor şcoli, a sălilor de sport, a laboratoarelor etc.

De asemenea, datele studiului relevă faptul că, deşi rata de acces la internet la domiciliu în România este foarte ridicată (95% dintre participanţii la studiu), rata de utilizare în şcolile româneşti a noilor tehnologii dedicate procesului educaţional, conform datelor furnizate de către părinţi, este foarte scăzută, doar 10% dintre intervievaţi declarând că în şcoala în care învaţă copiii lor sunt utilizate manuale digitale şi 15% că sunt folosite platforme e-learning. O rată mult mai crescută de utilizare în şcoli o au computerele şi internetul în general. De asemenea, 10% dintre respondenţi au menţionat tableta, iar 10% au amintit cumulat: smartphone-ul, videoproiectorul sau tabla inteligentă. Doar unul din 5 respondenţi crede că ar fi bine pentru elevi ca manualele şcolare să fie în format digital, 67% dintre participanţii la studiu rămânând ataşaţi de formula manualelor în format tipărit.

Sondajul de opinie IRES, comandat de UER, a fost realizat în noiembrie 2018, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), pe un eşantion naţional cu un volum total de 604 subiecţi, cu o eroare teoretică de maxim plus/minus 4%, pentru un nivel de încredere de 95%. Sondajul a vizat publicul format din părinţi cu copii de vârstă şcolară, bărbaţi şi femei, cu toate nivelurile de studii şi de pregătire profesională.

 

Loading...
Comenteaza