Foto Cum va arăta şcoala "verde" din centrul Clujului, modernizată cu bani europeni

Liceul Ana Aslan va beneficia de modernizare, extindere şi construire sală de sport, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Este primul liceu care beneficiază de investiții în acest an.

Colegiul Tehnic Ana Aslan este o instituție de învățământ din zona centrală, situat pe str. Decebal nr. 41. În prezent aici învață 425 de elevi, capacitatea fiind mărită la 525 după extindere.

"Dat fiind creșterea interesului pentru învățământul profesional, s-au înregistrat numeroase solicitări de înscrieri. Imobilul existent nu face față nevoilor legate de procesul de învățământ pentru elevii înscriși. În acest sens, instituția are nevoie de o extindere și modernizare urgentă", a declarat viceprimarul Dan Tarcea. 

În ce constă investiția

- Reabilitarea termică a corpului de clădire existent și recompartimentarea unor spații
- Supraetajarea corpului existent cu un nivel
- Construirea unei săli de sport moderne, pentru nivel competițional
- Înlocuirea integrală a instalațiilor sanitare, electrice, încălzire în imobilele existente
- Echiparea cu instalatie introducere aer proaspăt preîncălzit/prerăcit prin recuperare
- Dotarea cu parasolare exterioare pentru reducerea însoririi și temperaturii în spațiile de învățământ
- Creșterea accesului, calităţii şi atractivităţii educaţiei prin dotarea cu echipamente didactice,  IT
- Modernizarea utilităţilor şi crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, în vederea reducerii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii

O noutate de menţionat este instalarea unui sistem de management energetic integrat de tip BEMS. "Permite monitorizarea şi controlul interactiv în timp real a întregului sistem de automatizare conectat, dintr-un punct central, prin intermdiul prezentărilor grafice a instalaţiilor ce vor fi realizate pe calculatorul dispecer, cu posivilitatea trimiterii alarmelor prin SMS, email şi fax", se arată în proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv. 

La finalizarea investiției vor fi funcționale 17 săli de clasă, nouă laboratoare, bibliotecă și o sală multifuncțională. Valoarea estimată a lucrărilor este de 20,5 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată, din care valoarea nerambursabilă solicitată este de 18,4 milioane.

Durata de execuţie a lucrărilor este de 18 luni, iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activităţile suport (achiziţii, publicitate) este de 24 luni de la începerea implementării proiectului.

Loading...
Comenteaza