EVALUARE NAȚIONALĂ 2019. Astăzi se afişează rezultatele. Când se depun contestaţiile

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019. Astăzi se afişează rezultatele. Când se depun contestaţiile

Peste 4.000 de elevi din Cluj așteaptă afișarea notelor obținute la examenul de Evaluare Națională. 

Potrivit calendarului de Evaluare Națională 2019, primele rezultate vor fi afișate în școli și pe site-ul Ministerului Educației Naționale (MEN) marți, 25 iunie, până la ora 12:00, iar depunerea contestațiilor va avea loc tot marți, 25 iunie, între orele 14:00 și 20:00. Profesorii evaluatori au la dispoziție 3 zile pentru soluționarea contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 29 iunie 2019.

În județul Cluj, Evaluarea Națională s-a desfășurat în 72 centre de examen și 2 centre zonale de evaluare unde sunt înscriși 4.406 elevi.

Corectarea lucrărilor - procedura de evaluare și notare

Fiecare lucrare de examen este corectată și punctată de către doi profesori, care lucrează în săli separate. Evaluarea lucrărilor de examen se face “cu respectarea strictă a baremului”, pe baza unui punctaj pe scara 1-100; se acordă 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabilește nota prin împărțirea la 10 a punctajului obținut de elev, fără rotunjire, și o trece pe lucrare, se arată în metodologie, potrivit edupedu.ro.

Dacă diferența dintre notele date de cei doi profesori evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, atunci notele se trec pe lucrare cu cerneală roșie și cei doi semnează.

Nota finală este calculată de președintele comisiei de examen (adică de director sau directorul adjunct al școlii) și reprezintă media aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori, fără rotunjire. Nota finală este trecută pe lucrare de către președintele comisiei, în prezența profesorilor evaluatori, și este înregistrată în catalogul evaluării naționale, prevede Ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019.

Dacă diferența dintre notele puse de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, atunci lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. Nota finală este apoi calculată luând în considerare cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale. Sub nota finală semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei.

După ce sunt corectate toate lucrările de la examene, comisia din centrul zonal de evaluare calculează pentru fiecare elev media generală la evaluarea națională, ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probe.

Loading...
Comenteaza