Peste 700.000 DE euro pentru reabilitarea Şcolii Speciale pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flóra

Peste 700.000 DE euro pentru reabilitarea Şcolii Speciale pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flóra
Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flóra din Cluj-Napoca, singura din România destinată copiilor cu deficiențe de auz, cu limba de predare maghiară, urmează să beneficieze de ample lucrări de reabilitare.

Consiliul Județean (CJ) Cluj, sub a cărui autoritate funcționează școala, a aprobat deja indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții reabilitare structurală și reamenajare arhitecturală pentru clădirea de ateliere.

"Vom reabilita acest spațiu și îl vom transforma într-un mediu propice derulării terapiilor complementare și valorificării aptitudinilor acestor copii. La finalul lucrărilor, clădirea va corespunde celor mai exigente standarde în domeniu și va putea fi folosită la capacitate maximă, pe parcursul întregului an educațional", a declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Înființată în urmă cu mai bine de un secol, școala a funcționat în diferite locații din Cluj-Napoca. Sediul actual i-a fost atribuit în 1959, activitatea desfășurându-se în prezent în trei corpuri: școala, internatul și atelierele. Dintre acestea, clădirea care găzduiește școala a beneficiat în 2013 de lucrări de reabilitare și izolare termică, iar internatul funcționează într-o construcție nouă și modernă, edificată în 2001.

În ceea ce privește cel de-al treilea corp de clădire, cel ce va face obiectul investiției recent aprobate, acesta se află într-o stare avansată de degradare, fiind ridicat în 1918. Din cauza acestei stări precare, clădirea ce găzduiește atelierele, indispensabil necesare procesului educațional și recuperatoriu, nu poate fi utilizată în condiții normale, atelierele având loc în această incintă doar pe parcursul verii.

Întrucât clădirea este improprie desfășurării activităților educaționale și terapiilor complementare, CJ a solicitat elaborarea unei documentații tehnice care să stabilească modalitatea optimă de reabilitare și modernizare a acesteia.

Potrivit expertizei efectuate, sunt necesare și urmează a se realiza o serie de lucrări de intervenții la fundațiile clădirii, la elementele verticale portante, la planșee și șarpantă, precum și lucrări pentru reabilitarea scărilor și a coșurilor de fum.

Valoarea investiției se ridică la 799.000 de euro, CJ urmând să aplice pentru obținerea unei finanțări nerambursabile. Termenul maxim de execuție a lucrărilor de reabilitare structurală și reamenajare arhitecturală a acestui imobil - cu o suprafață construită de 648 mp - este de 25 de luni.

Şcoala Kozmutza Flóra este o instituție de învățământ special ce asigură servicii adecvate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Pe lângă copiii cu deficiențe de auz, sunt școlarizați elevi cu autism, cu deficiențe mintale severe, cu tulburări de învățare și deficiențe ușoare, proveniți din Cluj și județele limitrofe.

Loading...
Comenteaza