Start înscrieri la clasa pregătitoare! Câte locuri sunt în Cluj şi de ce acte ai nevoie

Start înscrieri la clasa pregătitoare! Câte locuri sunt în Cluj şi de ce acte ai nevoie

Prima etapă a înscrierii elevilor în învăţământul primar se desfăşoară între 4 şi 22 martie 2019, informează MEN, care mai precizează că în clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august. Şcolile sunt obligate să aibă Ziua Porţilor Deschise pentru informări.

În Cluj, pentru anul şcolar 2019-2020, sunt disponibile peste 5.700 de locuri, conform Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Cluj. 

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 4 și 22 martie 2019 și va fi urmată de o adoua etapă, programată între 2 și 8 aprilie 2019. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.

CLASE PREGĂTITOARE ÎN JUDEŢUL CLUJ. LISTELE INTEGRALE AICI!

Învăţământ de stat mediul urban 

Sectia Română - 128 de clase, 3.188 locuri 
Sectia Maghiară - 17 calse, 410 locuri
Sectia Germană - 3 clase, 75 de locuri (Colegiul Național "George Coșbuc" Cluj-Napoca)
Secţia Rromani - 1 clasă, 15 locuri (Școala Gimnazială "Traian Dârjan" Cluj-Napoca) 

Învăţământ de stat mediul rural 

Toate secţiile - 97 clase, 1.634 locuri 

Învăţământ de stat special 

Toate secţiile - 10 clase, 74 locuri 

Învăţământ particular

Toate secţiile - 18 clase, 410 locuri (Unităţile de învăţământ particular care nu au plan de şcolarizare publicat de ISJ Cluj nu sunt acreditate / autorizate pentru a face înscrieri în clasa pregătitoare pentru anul 2019-2020)

CINE SE POATE ÎNSCRIE?

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după 1 septembrie inclusiv, pot fi înscriși dacă rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psiho-somatică a copilului este pozitiv pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE).

UNDE SE FAC ÎNSCRIERILE?

Părintele poate opta: pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris. Pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Înscrierea se face la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online (procedura va fi disponibilă începând cu data de 4 martie 2019), dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.

CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

  • Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original şi copie (nu se solicită cărţile de identitate de la ambii părinţii)
  • Certificatul de naştere al copilului în original şi copie
    Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă e cazul)
  • Cererea tip care se completează pe loc fie în unitate sau online (dupa care trebuie validată la unitatea respectivă

Alte documente opţionale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate

  • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
  • Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
  • Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE?

Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică. Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu. În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită. Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (prin intermediul Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare).

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

Loading...
Comenteaza