Constructor obligat să transforme un bloc în şase case

Constructor obligat să transforme un bloc în şase case
Reprezentanţii primăriei au început demersurile de punere în executare a unei sentinţe irevocabile de aducere a unui bloc la forma din proiect.
Primăria Cluj-Napoca a câştigat irevocabil procesul intentat lui Ioan Şeulean, beneficiarul unui bloc cu 34 de apartamente în loc de şase case, cum era autorizat. Procesul a început după ce ZIUA de CLUJ a prezentat cazul în toamna lui 2009. Deşi există sentinţă pentru “desfiinţarea lucrărilor executate nelegal”, constructorul refuză să-i dea curs, astfel că primăria a apelat la un executor judecătoresc.

Prin procesul verbal de sancţionare din 18 iunie 2009 al Poliţiei Comunitare, s-a constatat că “Şeulean Ioan, în calitate de proprietar şi investitor, a executat lucrări de construire pentru locuinţe unifamiliale înşiruite (20 de case familiale 7+6+7 module) fără a respecta prevederile Autorizaţiei de construire nr. 120/25.07.2009. Nerespectarea proiectului a constat în crearea de uşi de acces direct din demisol spre exterior, pe faţada NV, neprevăzute în proiect, schimbarea principiului caselor unifamiliale cu tronsoane de bloc colectiv (câte două module cu acces de pe aceeaşi scară) prin modificarea compartimentării interioare”. Atunci, constructorul a primit o amendă de 10.000 de lei, s-a dispus oprirea imediată a lucrărilor şi i s-a dat termen de 60 de zile în care să rezolve problema. Însă lucrările au continuat, apartamentele fiind, în cele din urmă, vândute unor oameni care acum locuiesc în ele.

La începutul anului trecut, primăria a demarat procesul împotriva lui Şeulean, pentru a-l obliga să readucă blocul la forma din proiect, adică la case familiale. Prima sentinţă, dată de judecătorie, a fost pronunţată în 19 februarie 2010 şi l-a obligat pe beneficiarul construcţiei la “desfiinţarea lucrărilor executate nelegal în Cluj-Napoca, str. Câmpului, f.n., judeţul Cluj constatate prin procesul-verbal de contravenţie nr. 2151/18.06.2009, într-un termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri”.

În data de 4 noiembrie 2010, după ce dosarul a trecut şi pe la tribunal, magistraţii Curţii de Apel au decis irevocabil menţinerea primei sentinţe. Deşi au trecut trei luni de la pronunţarea sentinţei irevocabile, blocul este în acelaşi stadiu. “Intrarea în legalitate presupunea fie modificarea construcţiei pentru ca aceasta să fie conformă cu documentaţia tehnică avută în vedere la eliberarea autorizaţiei de construire, fie obţinerea unei noi autorizaţii care să aibă în vedere starea faptică actuală a construcţiei, pârâtul recurent nefăcând demersurile necesare în acest sens, deşi de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor a trecut o perioadă îndelungată de timp, acesta fiind încheiat la data de 18.06.2009”, se arată în sentinţa Curţii de Apel.

Şeulean nici nu se gândeşte să pună în aplicare sentinţa. “O să desfiinţeze blocul când o fi mama fată! Am contestat executarea. Toate apartamentele sunt vândute, iar oamenii locuiesc acolo”, ne-a spus constructorul. Acesta este convins că va reuşi să intabuleze apartamentele. “Împrejurarea invocată de pârât, potrivit căreia construcţia a fost finalizată şi predată beneficiarilor, chiar dacă ar fi dovedită, nu ar prezenta nici o relevanţă în cauză de faţă, întrucât modul în care pârâtul a respectat prevederile autorizaţiei de construire legal emisă şi sancţiunile care se aplică în caz de nerespectare a autorizaţiei privesc raporturile de ordin administrativ care se stabilesc între beneficiarul acestei autorizaţii, în speţă pârâtul Şeulean Ioan şi unitatea administrativ-teritorială, care prin organele sale competente urmăreşte respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii”, se arată în sentinţa de desfiinţare a lucrărilor ilegale.

Reprezentanţii primăriei susţin că vor pune în executare sentinţa. “Dl. Şeulean Ioan a fost notificat cu privire la obligaţia de desfiinţare a lucrărilor executate ilegal şi au fost începute demersurile de punere în aplicare a sentinţei prin executor judecătoresc conform legii”, se arată în răspunsul primăriei. De asemenea, Şeulean s-a ales cu plângere penală la Poliţia Municipiului pentru continuarea lucrărilor oprite prin procesul-verbal de contravenţie emis de inspectorii primăriei.

Loading...
Comenteaza