ANI: Medicul Mihai Lucan, în conflict de interese

ANI: Medicul Mihai Lucan, în conflict de interese
Medicul Mihai Lucan a fost găsit în conflict de interese în materie administrativă de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI).

Agenția Naționalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativã de cãtre Mihai Lucan, fost medic șef secție - Secția Clinicã Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, și fost membru în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca.

"În perioada 26 iunie 2012 - 30 decembrie 2016, S.C. LUKMED S.R.L., societatea comercialã la care acesta împreunã cu soția au calitatea de asociați, iar fiul sãu calitatea de administrator, s-a aflat în relații contactuale cu Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, în sensul încheierii unui contract de prestãri servicii medicale și a patru acte adiționale pentru prelungirea duratei acestuia.

Persoana evaluatã a încãlcat astfel dispozițiile art. 178, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 95/2006 potrivit cãruia: „Constituie conflict de interese deţinerea de cãtre manager persoanã fizicã, manager persoanã juridicã ori reprezentant al persoanei juridice de pãrţi sociale, acţiuni
sau interese la societãţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauzã exercitã sau intenţioneazã sã exercite funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplicã şi în cazurile în care astfel de pãrţi sociale, acþiuni sau interese sunt deţinute de cãtre rudele ori afinii pânã la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauzã", art. 185, alin. (15) din același act normativ potrivit cãruia: „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilitãţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare ş a plãţii de despãgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiþiile legii, se aplicã şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice" și art. 187, alin. (13) din același act normativ potrivit cãruia: „Dispoziþiile art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplicã ºi membrilor consiliului de administraþie".

Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã - de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Mihai Lucan a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apãrare.

La începutul lunii februarie, Tribunalul Bucureşti a dispus prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Medicul Mihai Lucan se află în arest la domiciliu din 12 ianuarie.

Potrivit DIICOT, un aparat medical performant, utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer, a fost transferat ilegal de la Institutul de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca la Lukmed - clinica privată a medicului Lucan, unde a fost utilizat timp de şase ani.

Procurorii susţin că reprezentanţii Institutului şi ai clinicii au dispus, în anul 2007, transferul fizic şi fără titlu al acestui aparat din sediul Institutului în cel al clinicii private, fără a întocmi niciun fel de contract în acest sens. În perioada 2007 - 2013, atât aparatul utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapia ţesuturilor afectate, precum şi consumabilele aferente achiziţionate din bugetul Institutului au fost utilizate exclusiv în beneficiul clinicii private.

"Astfel, în perioada 2007 - 2009, un număr de 159 de pacienţi au făcut obiectul unor proceduri medicale (crioterapie prostatică/ renală) care au fost efectuate în cadrul clinicii private cu ajutorul unei aparaturi medicale (GALIL) aparţinând Institutului şi transferată fără titlu din incinta acestei instituţii în cea a clinicii private, în condiţiile în care sumele necesare achiziţionării kiturilor pentru utilizarea acestuia (ace speciale, heliu, argon) au fost achitate de instituţia de stat, iar pacienţilor le-au fost percepute sume consistente de bani, cuprinse între 3.000 şi 6.700 euro/intervenţie, echivalent în lei, reprezentând atât procedura medicală propriu-zisă, precum şi kitul necesar reprezentat de un set instrumentar format din ace speciale plus alte consumabile specifice (butelii cu gaze - heliu şi argon), întreg setul costând aproximativ 3.800 euro per pacient", precizează DIICOT.

Conform DIICOT, o altă modalitate de delapidare a Institutului de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca a constat în diminuarea cuantumului cheltuielilor reale ocazionate de serviciile de specialitate medicală pe care le presupunea internarea preoperatorie şi postoperatorie a pacienţilor asupra cărora au fost efectuate intervenţii chirurgicale în cadrul clinicii medicale private.

De asemenea, o altă modalitate de delapidare a constat în folosirea resurselor financiare, materiale şi umane ale laboratorului de analize din cadrul Institutului pentru efectuarea determinărilor anatomo-patologice în beneficiul clinicii aparţinând unei societăţi comerciale.

"Contravaloarea serviciilor medicale prestate de către persoana vătămată nu a fost achitată, respectiv analize medicale ale ţesuturilor umane recoltate prin biopsii sau alte asemenea analize specific medicale de la pacienţii asupra cărora au fost efectuate intervenţii chirurgicale în cadrul clinicii medicale private, în condiţiile în care toate aceste costuri au fost suportate din bugetul alocat Institutului", precizează DIICOT.

 

Loading...
Comenteaza