MAI elimină condiția de înălțime la admitere. Ce modificări mai apar la examene

MAI elimină condiția de înălțime la admitere. Ce modificări mai apar la examene
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că schimbă baremele de admitere la Academia de Poliție și la școlile de subofițeri din sistem, astfel că probele fizice se vor desfășura în alte condiții față de cele de la examenele anterioare.

Toți candidații vor fi selectați și pe baza examenului medical, până la probele fizice și cele scrise, fiecare astfel de examinare fiind obligatorie și eliminatorie. Se elimină criteriul înălțimii, care era, până acum, de 1,65 m la fete și 1,70 m la băieți. Potrivit legestart.ro, oficialii ministerului susțin că nu toate posturile scoase la concurs sunt pentru viitorii ofițeri care vor lucra în operativ, iar pentru a trece probele fizice este, oricum, nevoie de o anumită înălțime.

Vor fi 11 probe fizice, timpul necesar minim pentru a le trece fiind de 2 minute și 25 secunde.

Este declarat „promovat" candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2'25″. Pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea bremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia „nepromovat". Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon.

Potrivit proiectului de Ordin, a fost conceput un traseu aplicativ, care se va desfășura în sală: "vor fi testate calitățile motrice de bază (viteză, îndemânare, rezistență și forță) ale persoanelor care intenționează să dobândească statutul de cadru militar".

Traseul practic-aplicativ:

Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat".

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că scoate la concurs, pentru luna ianuarie 2018, 1.600 de locuri pentru agenţi de poliţie, 700 pentru subofiţeri jandarmi, 300 pentru subofiţeri pompieri şi 280 pentru poliţişti de frontieră. La Școala de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan" din Cluj-Napoca vor fi scoase la concurs 300 de locuri.

Loading...
Comenteaza