Gradina de Vara Boema a cîștigat definitiv procesul de calomnie intentat publicaţiei Cluj Manifest (comunicat)

 Gradina de Vara Boema a cîștigat definitiv procesul de calomnie intentat publicaţiei Cluj Manifest (comunicat)
Prin decizia Curtii de Apel Cluj din 15 noiembrie 2016 s-a finalizat în mod definitiv procesul intentat de Gradina de Vara Boema si patronii acesteia, oamenii de afaceri Varganscek Radu si Petru Bucsa, reprezentati de dl. avocat Razvan Balosu, împotriva publicației Cluj Manifest și a ziaristului Adrian Cinpoieru, avand obiect despăgubirile solicitate în urma publicării în cursul anului 2014 a unei serii de articole calomniatoare la adresa societății si a patronilor acesteia.

Mai exact în cursul lunii aprilie 2014, pe site-ul www.clujmanifest.ro, au început să fie postate o serie de articole de presă, avînd subiect activitatea comercială a Grădinii de Vară Boema, precum și un istoric al demersurilor întreprinse de vecinii acestei locații pentru închiderea localului.


Articolele menționate au apărut sub următoarele titluri, respectiv, "Boema Teroristă" din 1.04.2014, "Urletul lui Boc nelegănatul" din 3.04.2014, "Pe iubita mea o cheama "Boema" din 11.04.2014, "Dosar Boema. Documentele unei afaceri construite ilegal" din 14.04.2014, "Dosar Boema II. Ospătarul Boc" din 25.04.2014, "Cluj manifest - Pentru cetățeni" din 14.05.2014, toate purtînd semnătura dl. Adrian Cinpoeru.
Ulterior, în data de 14.05.2014, din cuprinsul tuturor articolelor postate pe site-ul www. clujmanifest.ro, s-a realizat un compendiu, care a fost publicat alături de alte materiale scrise, sub forma unei editii tipărite a publicației intitulate "Cluj Manifest". Practic întregul număr din luna mai al publicatiei "Cluj Manifest" a fost "dedicat" în exclusivitate activității societății Boema.
A rezultat în cursul procesului dintre Boema si Cluj-Manifest, că în realitate, ziarul special tiparit cu articolele scrise de Adrian Cinpoieru a fost comandat și plătit de vecinii nemulțumiti de redeschiderea celebrului local, vecini cu care de asemenea societatea Boema, reprezentata tot de dl. av. Razvan Balosu a purtat și a cîștigat o lupta de durată în tribunal.
Tribunalul Cluj a admis în prima fază cererea formulată de societatea Boema si patronii acesteia, a dispus repararea prejudiciului de imagine prin înlăturarea conținutului articolelor si plata unei despăgubiri în valoare de 12.000 euro.


Dispozitivul hotărîrii pronuntate la fond a fost următorul:
Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Bucşa Petru, Vargancsek Radu-Adrian şi SC Grădina de VarăBoema SRL cu sediul în Cluj-Napoca str.Iuliu Maniu nr.34, jud.Cluj în contradictoriu cu pârâţii Cinpoeru Adrian şi Societatea Manifest Media Press SRL.
Obligă pe pârâţi ,în solidar, să plătească reclamanţilor Bucşa Petru şi Vargancsek Radu-Adrian suma de 12.000 euro(sau echivalent în lei la data plăţii) cu titlu de daune morale. Obligă pe pârâta Societatea Manifest Media Press SRL să elimine din conţinutul siteului www.clujmanifest.ro a articolelor „ BoemaTeroristă" din data de 01.04.2014, „ Urletul lui Boc nelegănatul" din data de 03.04.2014, „Pe iubita mea o cheamă Boema" din data de 11.04.2014, „ DosarBoema.Documentele unei afaceri construite ilegal" din data de 14.04.2014, „ Dosar Boema II.Ospătarul Boc" din data de 25.04.2014, „ Cluj Manifest-Pentrucetăţeni" din data de 14.05.2014.


Obligă pe pârâta Societatea Manifest Media Press SRL să posteze pe site-ul www.clujmanifest.ro, prezenta hotărâre. Obligă pe pârâţi, în solidar, la publicarea pe cheltuiala lor, a prezentei hotărâri, în întregime, într-un ziar de circulaţie naţională.Obligă pe pârâta Societatea Manifest Media Press SRL la tipărirea unei ediţii speciale a ziarului „ Cluj Manifest" într-un format şi într-un tiraj identic cu cel tipărit în data de 14.05.2014 în care să fie publicată prezenta hotărâre. Obligă pe pârâţi, în solidar, să plătească reclamanţilor cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocaţial. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa publică din 18 martie 2016.
Ulterior Curtea de Apel Cluj a redus despăgubirile acordate la suma de 3000 euro, menținînd toate celelalte forme de reparatie a prejudiciul de imagine cauzat societății Boema si patronilor acesteia.
Dispozitivul deciziei pronunțate în apel a fost următorul :


Admite în parte apelul declarat de pârâta Societatea MANIFEST MEDIA PRESS SRL Cluj-Napoca, precum şi apelul declarat de pârâtul Adrian Cinpoeru împotriva sentinţei civile nr. 158/18 martie 2016 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. 1046/117/2015, pe care o schimbă în parte, în sensul că obligă pe pârâtă, însolidar, la a le plăti reclamanţilor BUCŞA PETRU şi VARGANCSEK RADU-ADRIAN suma de 3000 EURO (sau echivalentul în lei la data plăţii) cu titlul de daune morale, în loc de 12.000 EURO (sau echivalentul în lei la data plăţii), cât prima instanţă a stabilit. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.Obligă pe apelantă, însolidar, la a le plăti intimaţilor cheltuieli parţiale de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 15.11.2016.

Loading...
Comenteaza