Se "naţionalizează"? Cum ar putea rămâne Primăria fără Polivalentă, iar Consiliul Judeţean, fără Cluj Arena

Se "naţionalizează"? Cum ar putea rămâne Primăria fără Polivalentă, iar Consiliul Judeţean, fără Cluj Arena
Cluj Arena

Ministerul Tineretului şi Sportului ar putea decide să preia în administrare Cluj Arena şi Sala Polivalentă, susţine directorul Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Cluj.

Ministerul Tineretului şi Sportului doreşte să înfiinţeze la Cluj un complex sportiv naţional. În faza I, acesta va deţine Sala sporturilor "Horia Demian", Sala de gimnastică "Sonia Iovan", hotelul Stadion şi câteva clădiri administrative. Există şi o fază a II-a. Potrivit directorul Direcţiei de Sport şi Tineret Cluj, Ovidiu Chifor, aceasta ar însemna cuprinderea în "Complexul sportiv naţional Cluj-Napoca" a Sălii Polivalente şi a Cluj Arena. Sala a fost construită de Primărie şi este administrată de o societate pe acţiuni, iar stadionul a fost ridicat şi este acum administrat direct de Consiliul Judeţean.

"Printr-o hotărâre de guvern, se poate ca sala şi stadionul să treacă în administrarea Complexului sportiv naţional. În felul acesta, toate obiectivele din Cluj vor fi administrate unitar, în beneficiul sportivilor", a spus Ovidiu Chifor, membru PSD.

"În anul 2018, în Europa civilizată lucrurile merg spre descentralizare, nu spre centralizare. În mod normal, Sala sporturilor "Horia Demian" ar trebui să fie dată Primăriei, pentru a se putea gestiona mult mai uşor evenimentele sportive şi artistice. Dacă la Polivalentă avem un concert Sting, să putem muta meciurile în Sala "Horia Demian", oferind aceleaşi condiţii de suprafaţă de joc, echipamente, vestiare ca în Sala Polivalentă", a replicat Ionuţ Rusu, directorul general al Sălii Polivalente. Anul trecut, primarul Emil Boc şi-a exprimat disponibilitatea de a prelua în administrare vechea sală de sport a Clujului, aşa cum, în urmă cu doi ani, venise cu ideea ca Sala Polivalentă şi Cluj Arena să fie administrate de o aceeaşi entitate.

Deocamdată, însă, nu se pune problema de schimbare de proprietar pentru cele două obiective sportive esenţiale ale Clujului. Proiectul de hotărâre de guvern se referă doar la proprietăţi ale Direcţiei de Sport şi Tineret, respectiv ale Clubului Sportiv Municipal. Iată un extras din HG:

Art. 4
(1) Obiectul de activitate al Complexului Sportiv Național Cluj-Napoca îl constituie organizarea și desfășurarea în regim de cantonament a pregătirii sportivilor nominalizați în loturile reprezentative ale României, în vederea participării acestora la competițiile interne și internaționale.
(2) În perioadele în care nu sunt organizate activități de natura celor menționate la alin.(1), precum și în cazul neocupării integrale a spațiilor existente, Complexul Sportiv Național Cluj-Napoca poate presta servicii de cazare și alimentație publică și altor persoane fizice și juridice la prețuri și tarife stabilite de Ministerul Tineretului și Sportului, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
Art.4.
Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Complexului Sportiv Național Cluj-Napoca se asigură din venituri proprii și din alocații de la bugetul de stat acordate în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 10/1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, bunurile aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția județeană pentru Sport și Tineret Cluj Napoca trec în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național Cluj-Napoca, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 6
Bunurile prevăzute la art. 5 se transmit în termen de 30 de zile, prin protocol de predare-preluare, încheiat pe bază de bilanț contabil, cu activul și pasivul existente la data predării.
Art. 7.
Personalul existent în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Cluj-Napoca va fi preluat de către Complexul Sportiv Național Cluj-Napoca și se consideră transferat, beneficiind de toate drepturile conferite de reglementările legale în vigoare.

În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de guvern, se arată: "În vederea folosirii și administrării cât mai eficiente a bazei materiale sportive aflată în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin proiectul de act normativ se urmărește organizarea bazei materiale existente sub forma instituţională a unui complex sportiv național cu denumirea "Complexul Sportiv Naţional Cluj-Napoca", în beneficiul sportului de performanţă, prin asigurarea unor condiţii specifice şi specializate de pregătire a sportivilor, prin diversificarea ramurilor sportive care pot beneficia de aceste condiţii, utilizat cu prioritate pentru pregătirea loturilor naţionale şi olimpice, a cluburilor sportive şi organizarea competiţiilor de nivel naţional şi internațional. Prin nota de fundamentare nr. 2267/2017 s-a aprobat de către conducerea Ministerului Tineretului și Sportului oportunitatea înființării Complexului Sportiv National Cluj".

Loading...
Comenteaza