Cursuri de formare Consilier pentru dezvoltare personală şi Managerul Îmbunãtãţire Procese (P)

Cursuri de formare Consilier pentru dezvoltare personală şi Managerul Îmbunãtãţire Procese (P)
S.C. ARINI S.R.L. este un centru de formare profesionalã a adulţilor cu o experientã de peste 12 ani pe piaţa de formare din România. Cu un istoric de peste 3000 de persoane cursate, S.C. ARINI S.R.L. este unul dintre liderii pieţei de formare profesionala din Cluj.

CURS FORMARE "CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALÃ

Conform Standardului Ocupaţional, "Consilierul pentru dezvoltare personală" (http://www.ariniformareprofesionala.ro/cursuri/curs-consilier-pentru-dezvoltare-personala.html) este un specialist care lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depăşească diverse stări sau situaţii cu care se confruntă în evoluţia personală şi profesională, valorificând şi dezvoltând resursele şi potenţialul propriu."

Specialistul în consiliere pentru dezvoltare personală este o persoană care are rolul de a-i suţine pe clienţi în investigarea situaţiilor problemă cu care aceştia se confruntã şi de a facilita explorarea de soluţii potenţiale cu scopul reducerii disfuncţionalitãţilor de naturã personalã, profesionalã sau socialã apãrute. Printre factorii responsabili în apariţia situaţilor problematice se pot include: volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în mod curent, multiplele responsabilităţi asumate în familie şi societate, imprevizibilitatea contextelor de lucru, dinamica schimbărilor şi nevoia continuă de adaptare în situaţii noi, presiunea informaţională etc.

Misiunea Consilierului pentru dezvoltare personală este de a-i impulsiona şi ghida pe ceilalţi sã devinã independenţi şi sã realizeze faptul cã într-adevãr, se pot ajuta singuri în situaţiile problematice. Acest lucru se realizeazã prin susţinerea clienţilor în identificarea resurselor interioare proprii, a punctelor forte, a credinţelor şi valorilor care formeazã persoana sa însã şi prin analiza şi clarificarea, intr-un cardu controlat, a cauzelor care produc perturbaţiile sau blocajele. Conştientizarea resurselor existente la nivel personal, faciliteazã identificarea soluțiilor constructive de rezolvare a problemelor. Consilierul pentru dezvoltare personală stimulează identificarea soluţiei optime de rezolvare a blocajelor apãrute, contribuid astfel la diminuarea nivelului de stres, înlăturarea confuziei, tensiunilor acumulate şi a blocajelor temporare induse în evoluţia personală pe unul sau mai multe planuri.

CURS FORMARE MANAGER ÎMBUNÃTÃŢIRE PROCESE (MANAGER LEAN)

Funcţia de Manager Îmbunãtãţire Procese (Manager LEAN)" (http://www.ariniformareprofesionala.ro/cursuri/curs-manager-imbunatatiri-procese.html) se referã la activitatea desfãşuratã de cãtre o persoanã cu funcţii manageriale şi capabilitãţi profesionale intelectual-analitice de a observa şi analiza un proces de producţie, pe care ulterior, prin prisma educaţiei profesionale şi a experienţei dobîndite anterior, sã îl imbunãtãţeascã, aplicând diferite metode de optimizare cunoscute în domeniul creşterii continue a eficienţei şi randamentului sãu.

Managerul Îmbunãtãţire Procese (Manager LEAN)" are rolul de a gestiona sistemul de imbunãtãţire continuã a proceselor interne dintr-o organizaţie. Acesta trebuie sa deţinã deprinderile necesare pentru a putea sã indeplineasca cerinţele ocupaţiei, cum ar fi: atenţie, îndemânare, corectitudine, spirit de echipã, putere de analizã şi decizie, adaptabilitate la situaţii noi, rezistenţã la factori de stres etc. si competenţe fundamentale: lucru in echipã, dezvoltarea personalã continuã.

Managerul Îmbunãtãţire Procese trebuie sã deţinã şi cunoştinte teoretice şi din domeniile management şi organizare şi poate funcţiona în orice firmã/organizaţie, indiferent de domeniul de activitate. Pentru atingerea obiectivelor specifice ocupaţiei, Managerul Îmbunãtãţire Procese opereazã cu o serie de instrumente de lucru, cum ar fi: metode şi tehnici de colectare şi analiza a datelor; metode şi tehnici de planificare; instrumente de imbunãtãţire (metode de standardizare a muncii, management vizual).

 

Loading...
Comenteaza