“Investim pentru drumuri mai sigure” (P)

“Investim pentru drumuri mai sigure” (P)
Societatea ROAD&SAFETY MACHINES SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, derulează începând cu data de 17.11.2017, pe o durată de 8 luni, proiectul “INVESTIM PENTRU DRUMURI MAI SIGURE”, cod SMIS 102524 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Proiectul are o valoare totală de 1.338.175,32 lei, din care finanţarea nerambursabilă aprobată este 894.425,98 lei.

Finanţarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene” în calitate de Autoritate de Management, prin “Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest” în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul de investiţii va fi implementat în localitatea Cluj-Napoca. Realizarea investiţiei prin

Programul European va conduce la crearea a 5 noi locuri de muncă permanente.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 

Road_Safety_anunt_fonduri-page-0

Loading...
Comenteaza