Licitaţii masă lemnoasă Regia Naţională a Pădurilor. Romsilva Direcţia Silvică Cluj (P)

Licitaţii masă lemnoasă Regia Naţională a Pădurilor. Romsilva Direcţia Silvică Cluj (P)

 

  

 

LICITAŢII MASĂ LEMNOASĂ

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

DIRECŢIA SILVICĂ CLUJ

 

Anunţă organizarea de catre ocoalele silvice la sediul Directiei Silvice Cluj, a LICITATIEI pentru vânzarea de masă  lemnoasă fasonată /cherestele, provenite din confiscari, de pe raza ocoalelor Gherla, Huedin, în data de 27.07.2017,  ora 14.30, la sediul  Directiei Silvice Cluj, în Cluj-Napoca, str. Bartok Bela, nr. 27 ,Jud. Cluj.

     Conform prevederilor Legii 171/2010  au dreptul să participe la licitaţie pentru cumpărarea masei lemnoase fasonate/cherestele   persoanele juridice si persoanele fizice, institutii bugetare si partial bugetare.

Persoanele juridice care intenţionează să participe la licitaţie vor depune,pana la data de 21.07.2017, ora 14, documentaţia de preselecţie, care va cuprinde cererea de înscriere şi următoarele documente anexate în copie conform cu originalul, certificată de către reprezentantul legal al persoanei juridice:

a)  actul constitutiv al persoanei juridice;

b) certificatul de înregistrare a persoanei juridice în Registrul Comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine;

Persoanele fizice vor depune pana la data de 21.07.2017, ora 14:

- cererea de înscriere

- buletin de identitate

       Vă informăm că loturile/piesele care au parcurs procedura legală de vânzare prin licitaţie şi au rămas  neadjudecate, vor putea fi adjudecate prin negociere , in ziua licitatiei . Loturile/piesele care au ramas neadjudecate dupa o licitatie si o negociere se va valorifica de catre ocoalele silvice , prin negociere,conform prevederilor Legii 171/2010, cu modificarile ulterioare.

 

 

DIRECTOR

Ing. NICOALE DOREL OROS

 

 

Loading...
Comenteaza