Advertorial “Măiestria metalului în ambientul modern"

“Măiestria metalului în ambientul modern"

Societatea RIELA COMIMPEX SRL, specializată în productia de mobilier metalic, a implementat proiectul “MAIESTRIA METALULUI IN AMBIENTUL MODERN”, cod SMIS 111399.

Societatea RIELA COMIMPEX SRL, cu sediul în Cluj Napoca, bulevardul Muncii nr 18, specializată în productia de mobilier metalic, a implementat în perioada 16.03.2018 – 31.03.2019, proiectul “MAIESTRIA METALULUI IN AMBIENTUL MODERN”, cod SMIS 111399 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Operațiunea Consolidarea poziției pe piată a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-”, Componenta 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Proiectul are o valoare totală de 7.573.650,30 lei, cu o finanţare nerambursabilă în valoare de 4.515.348.,35 lei, din care 3.838.046,10 lei prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 677.302,25 lei de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu “Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene” în calitate de Autoritate de Management, prin “Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Vest” în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele specifice ale proiectului, respectiv 1. Diversificarea productiei, inclusiv extinderea capacitatii, prin investitii în 13 active fixe de ultima generatie, un sistem de panouri solare si un software pentru gestionarea productiei; Cresterea vizibilitatii si a prezentei în piata prin participarea la un târg international, certificarea a 2 sisteme de management si certificarea produselor; Crearea a 5 locuri noi de munca din care unul va fi ocupat de o persoana din categoria persoanelor defavorizateau fost realizate. Rezultatele proiectului se reflectă în diversificarea și creșterii capacității de producție, cu ajutorul echipamentelor noi achizitionate.

Impactul proiectului: Cele 5 noi locuri de muncă create, dintre care unul este ocupat de o  persoană categoria persoanelor defavorizate contribuie, alături de creșterea productivității muncii începând cu al doilea an de la finalizarea implementării proiectului, la creșterea veniturilor bugetare și la un standard de viață mai bun.

Date de contact:

IOSIF-ADRIAN KUN, reprezentant legal

Tel. +40 – 728.262717, E-mail: office@rielacomimpex.ro
 
Proiectul de investiţii a fost implementat în Municipiul Cluj Napoca, Bulevardul Muncii nr 18.

“Măiestria metalului în ambientul modern

 

Loading...
Comenteaza