Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva Direcţia Silvică Cluj: Licitaţii masă lemnoasă (P)

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva Direcţia Silvică Cluj: Licitaţii masă lemnoasă (P)
Anunţă organizarea de către ocoalele silvice la sediul Direcţiei Silvice Cluj, a LICITAŢIEI pentru vânzarea de masă lemnoasă fasonată /cherestele, provenite din confiscări, de pe raza ocolului Cluj în data de 21.09.2017, ora 13.30, la sediul Direcţiei Silvice Cluj, în Cluj-Napoca, str. Bartok Bela, nr. 27, judeţul Cluj.

Conform prevederilor Legii 171/2010 au dreptul să participe la licitaţie pentru cumpărarea masei lemnoase fasonate/cherestele persoanele juridice si persoanele fizice, institutii bugetare si partial bugetare.

Persoanele juridice care intenţionează să participe la licitaţie vor depune,pana la data de 15.09.2017, ora 14.00, documentaţia de preselecţie, care va cuprinde cererea de înscriere şi următoarele documente anexate în copie conform cu originalul, certificată de către reprezentantul legal al persoanei juridice:

a) actul constitutiv al persoanei juridice;
b) certificatul de înregistrare a persoanei juridice în Registrul Comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine;

Persoanele fizice vor depune pana la data de 15.09.2017, ora 14.00:

- cererea de înscriere
- buletin de identitate

Vă informăm că loturile/piesele care au parcurs procedura legală de vânzare prin licitaţie şi au rămas neadjudecate, vor putea fi adjudecate prin negociere, in ziua licitatiei . Loturile/piesele care au ramas neadjudecate dupa o licitatie si o negociere se va valorifica de catre ocoalele silvice , prin negociere,conform prevederilor Legii 171/2010.

Loading...
Comenteaza