Advertorial “Trăinicia Ambalajului"

“Trăinicia Ambalajului"

Societatea GOLDPLAST SA a implementat în perioada 26.03.2018 – 31.03.2019, proiectul “TRĂINICIA AMBALAJULUI”, cod SMIS 112037.

Societatea GOLDPLAST SA, cu sediul în Municipiul Bistrița, România, Str. Cart. Unirea nr. 97, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 420005, România, a implementat în perioada 26.03.2018 – 31.03.2019, proiectul “TRĂINICIA AMBALAJULUI”, cod SMIS 112037, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Proiectul are o valoare totală de 4.093.013,07 lei, cu o finanţare nerambursabilă în valoare de 2.120.974,73 lei, din care 1.802.828,52 lei prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 318.146,21 lei de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Diversificarea producției prin investiții în 5 active fixe de ultimă generație, 2 sisteme solare apă caldă menajeră, 1 sistem iluminat LED, 1 sistem informatic producție și 1 program informatic management și analiză clienți;
  • Creșterea vizibilității și a prezenței în piată prin participarea la un târg internațional, re-certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 și certificare produs nou (folie din polietilenă coextrudată);
  • Crearea a 4 locuri noi de muncă din care unul va fi ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate.

Obiectivele au fost realizate în totalitate.

Rezultatele proiectului se reflectă în diversificarea și creșterii capacității de producție, cu ajutorul echipamentelor noi achiziționate.

Impactul proiectului: Cele 4 noi locuri de muncă create, dintre care unul este ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate, contribuie, alături de creșterea productivității muncii începând cu al doilea an de la finalizarea implementării proiectului, la creșterea veniturilor bugetare și la un standard de viață mai bun.

Date de contact:

Ioan Stejerean, reprezentant legal 

Tel. +40 - 263 228 165, E-mail: goldplast@goldplast.ro
 
Proiectul de investiţii a fost implementat în municipiul Bistrita, Cart. Unirea, nr. 97

“Trăinicia Ambalajului

Loading...
Comenteaza