Advertorial Certificatul energetic - tot ce trebuie să ştii

Certificatul energetic - tot ce trebuie să ştii
Certificatul energetic (certificatul de performanţă energetică) este un document care încadrează din punct de vedere al eficienţei energetice o clădire sau o unitate de clădire.

Actul se obţine de cei interesaţi de la un auditor energetic, pe baza unor documente şi informaţii furnizate de proprietarul imobilului respectiv. De asemenea, pentru eliberarea documentului, auditorul energetic va trebui să facă o vizită pentru a evalua starea acestuia, la o dată stabilită cu solicitantul.

Certificatul energetic oferă informaţii cu privire la performanţele termice ale unei locuinţe, luând în calcul pereţii exteriori, tavanul, ferestrele şi uşile externe, dar şi pardoseala de la sol sau prezenţa subsolului. De asemenea, sunt evaluate consumurile pentru încălzirea locuinţei, alimentarea cu apă caldă de consum, iluminatul artificial, dar şi instalaţiile de climatizare/ventilare în cazul în care acestea există.

Pe baza tuturor acestor consumuri specifice, folosind metodologia de calcul, auditorul energetic încadrează locuinţa într-o clasă de eficienta energetică şi îi dă o notă de performanţă energetică. Nota este cuprinsă în intervalul 1-100, o valoare mai mare simbolizând o eficienţă mai ridicată a clădirii din punct de vedere energetic. Clasele de performanţă energetic sunt notate cu litere de la A la G, clasa A simbolizând eficienţa maximă din punct de vedere energetic, respectiv consum mic de energie în total a imobilului.

Ce documente sunt necesare pentru obţinerea certificatului de performanţă energetică 

În scopul obţinerii unui certificat energetic, pe lângă vizita la imobil, auditorul energetic are nevoie de următoarele documente şi informaţii:

·         Releveu;

·         Numele proprietarului;

·         Orientarea cardinală a locuinţei;

·         Identificarea pereţilor exteriori si a planseelor exterioare;

·         Copie după Cartea Funciară;

·         Informaţii legate materialele pentru pereţii exteriori, terasă sau pod, subsol, tip de tâmplărie;

·         Anul construirii imobilului;

·         Tipul de încălzire şi informaţii despre centrală, calorifere etc.;

·         Alte detalii sau documente, în funcţie de specificul construcţiei.

Pentru ce se foloseşte certificatul energetic 

Certificatul de performanţă energetică face parte din rândul documentelor obligatorii la recepţia unui imobil nou construit, la contractul de vânzare-cumpărare al unui imobil sau la contractul de închiriere a acestuia. De asemenea, documentul mai poate fi util şi la lucrările de reabilitare termică a unui imobil.

Obţinerea certificatului energetic este în sarcina proprietarului sau, după caz, a investitorului. Documentul este extrem de util în cazul vânzării sau închirierii unei locuinţe. Proprietarul va obţine un preţ mai bun dacă locuinţa pe care o vinde/închiriază este încadrată într-o clasă bună de performanţă energetică. Pe de altă parte, viitorii chiriaşi sau proprietari vor putea estima cu ajutorul informaţiilor furnizate de document care sunt costurile anuale de întreţinere.

Certificatul de performanţă energetică are o valabilitate de 10 ani, dacă în această perioadă nu se mai efectuează lucrări ample de revonare ce pot impacta eficiența energetică. În caz contrar, proprietarul trebuie să solicite un document nou. De altfel, încadrarea într-o clasă energetică mai bună este un avantaj în cazul în care pe viitor va vinde sau va închiria locuinţa respectivă.

Costurile de obţinere a unui certificat energetic variază în funcţie de complexitatea lucrării şi sunt stabilite împreună cu auditorul energetic.

Loading...
Comenteaza