Advertorial „Consolidarea pe piaţă a societăţii AGO PROIECT ENGINEERING SRL prin achiziţii de echipamente şi softuri performante”

„Consolidarea pe piaţă a societăţii AGO PROIECT ENGINEERING SRL prin achiziţii de echipamente şi softuri performante”

Proiectul „ Consolidarea pe piaţă a societăţii AGO PROIECT ENGINEERING SRL prin achiziţii de echipamente şi softuri performante”,este finantat prin POR 2014-2020 şi este implementat de catre societatea AGO PROIECT ENGINEERING  SRL.

Consolidarea pe piata a societatii AGO PROIECT ENGINEERING SRL prin achizitii de echipamente si softuri performante”

Numele beneficiarului: AGO PROIECT ENGINEERING SRL

Proiectul „ Consolidarea pe piata a societatii AGO PROIECT ENGINEERING SRL prin achizitii de echipamente si softuri performante”, Cod SMIS: 108107, este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat de catre societatea AGO PROIECT ENGINEERING  SRL. Valoarea totala a proiectului  este de 697,213.39 lei din care valoarea finantarii nerambursabile fiind de  468,634.88 lei. Data de inceput a implementarii proiectului este 14.06.2018, perioada de implementare finalizandu-se  la data de 30.04.2019.

Obiectivele specifice ale proiectului propus care contribuie la realizare obiectivului general, sunt urmatoarele: introducerea de servicii noi, semnificativ imbunatatite ca urmare a inovarii si diversificarii proceselor in cadrul firmei si cu ajutorul noului flux tehnologic prin achizitionarea de echipamente tehnologice si necorporale performante, imbunatatirea calitatii mediului inconjurator prin asigurarea cresterii gradului de recuperare si reciclare a deseurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor in perioada de implementare, si in perioada de durabilitate al proiectului, iar prin achizitionarea de sistem de iluminat energetic, va asigura eficientizarea energetica a firmei, totodata dezvoltarea resurselor umane ale microintreprinderii prin angajarea a 3 persoane si pastrarea locurilor de munca existente si a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului, respectiv si realizarea de masuri specifice pentru egalitatea de sanse si tratament prin angajarea de cel putin o persoana apartinand unei categorii defavorizate si adaptarea infrastructurii pentru operarea de catre persoane cu dizabilitati;

Rezultatele proiectului sunt in directa corelare cu obiectivul general de crestere a productivitatii si competivitatii firmei pe piata, astfel rezultatele proiectului sunt: 3 servicii noi si  3 servicii semnificativ imbunatatite pana la finalizarea implementarii proiectului, la fel si 3  servicii imbunatatite pana la finalizarea implementarii proiectului ca urmare a inovarii prin ajutorul echipamentelor moderne achizitionate; semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor in perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel putin pana la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului si  achizitionarea unui sistem de iluminat energetic bazata pe tehnologia LED.Ultimul rezultat este 3 locuri de munca nou create in perioada de implementare al proiectului, asigurarea egalitatii de sanse prin angajarea cel putin unei persoane din categorii defavorizate in perioada de implementare al proiectului; Infrastructura adaptata la persoane cu dizabilitati la sfarsitul perioadei de implementare al proiectului.

Prezentul proiect a contribuit la realizarea obiectivului general al Programului Operational 2014-2020 prin „ Consolidarea pe piata a societatii AGO PROIECT ENGINEERING SRL prin achizitii de echipamente si softuri performante. Obiectivele proiectului sunt in stransa legatura cu obiectivul specific aferent „Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investitii 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”

„Consolidarea pe piaţă a societăţii AGO PROIECT ENGINEERING SRL prin achiziţii de echipamente şi softuri performante”

Loading...
Comenteaza