Advertorial “ CREȘTEREA CAPACITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DENT COMPLET SRL”

“ CREȘTEREA CAPACITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DENT COMPLET SRL”

SC DENT COMPLET SRL anunţă începerea implementării proiectului cu titlul “ CREȘTEREA CAPACITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DENT COMPLET SRL” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2.

SC DENT COMPLET SRL anunţă începerea implementării proiectului cu titlul “ CREȘTEREA CAPACITĂȚII
ECONOMICE ȘI DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DENT COMPLET SRL” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – "Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS 116676.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea activității societății Dent Complet SRL prin completarea,
respectiv dotarea societății cu echipamente noi, moderne în vederea prestării serviciilor de asistență
stomatologică.

Proiectul propune achiziţia a 12 echipamente: 3 bucăți Unit dentar, 1 bucată sistem CAD-CAM,
1 bucată microscop endodontic, 1 bucată Autoclavă clasa B, 1 bucată Mobilier dedicat sistemului CAD-CAM, 1 bucată Lupe dentare, 1 bucată Sistem de iluminare LED, 1 bucată Imprimantă 3D, 1 bucată Fiziodispenser, 1 bucată Server, precum si achiziționarea Serviciului de certificare al sistemului de management al calității ISO și a Serviciului de participare la un târg de internaționalizare.


Valoarea totală a proiectului este de 1,384,296.23 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de
990,161.17 lei, din care contribuția FEDR 894,968.97 lei.
Proiectul se implementează în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Louis Pasteur, Nr. 60, apartamentele 2A si 2B din judetul Cluj, CP 400353, pe o durată de 14 luni.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 18.12.2018 – 29.02.2020.

“ CREȘTEREA CAPACITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DENT COMPLET SRL”

Loading...
Comenteaza