Advertorial “Inovare şi competitivitate în serviciile de asistență stomatologică ale Stomestet SRL”

“Inovare şi competitivitate în serviciile de asistență stomatologică ale Stomestet SRL”

Societatea comercială Stomestet SRL a implementat începând cu 13.01.2017 şi având ca termen de finalizare data de 28.02.2019, proiectul “Inovare şi competitivitate în serviciile de asistență stomatologică ale Stomestet SRL”.

Societatea comercială Stomestet SRL a implementat începând cu 13.01.2017 şi având ca termen de finalizare data de 28.02.2019, proiectul “Inovare şi competitivitate în serviciile de asistență stomatologică ale Stomestet SRL”, cod SMIS 114293 în cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 –Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor.

Proiectul a avut o valoare totală de 1.786.533,28 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 1.067.057,32 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 188.304,23 lei. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Operațional Regional (POR 2014-2020) din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului au fost:

Creşterea gradului de dotare cu 18 active corporale de specialitate, precum şi cu 2 active necorporale, în vederea diversificării activității companiei şi extinderii capacității de oferire a serviciilor stomatologice;
Îmbunătățirea activității şi asigurarea premiselor pentru creşterea pieței adresate datorită obținerii a 2 certificări internaționale până la finalizarea proiectului;
Deschiderea spre noi piețe în vederea creşterii dimensiunii pieței pe care activează Stomestet SRL, ca urmare a participării la 1 târg/expoziție internațională în calitate de expozant, până la finalul implementării proiectului;
Rezultatele proiectului - ca urmare a implementării proiectului, Stomestet SRL deține 18 echipamente tehnologice specifice, precum şi 2 active necorporale utilizate în activitatea de asistență stomatologică, 4 calculatoare, un lift scări mobil pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii şi un generator cu panouri solare mobil ca sursă de energie regenerabilă. Un alt rezultat indirect al proiectului este crearea a 2 locuri pentru persoane din categorii defavorizate. De asemenea, s-a obținut certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 şi certificarea serviciilor medicale. În vederea internaționalizării activității, compania a participat la o expoziție internațională în calitate de expozant.

Impactul implementării proiectului la nivel local şi regional rezidă în crearea de locuri de muncă, diversificarea serviciilor de asistență stomatologică şi creşterea calității lor.

“Inovare şi competitivitate în serviciile de asistență stomatologică ale Stomestet SRL”

Loading...
Comenteaza