Investim pentru inovare în tehnica dentară (P)

Societatea ZEBRADENT SRL, derulează începând cu data de 30.01.2018, proiectul “INVESTIM PENTRU INOVARE ÎN TEHNICA DENTARĂ”.

Societatea ZEBRADENT SRL, derulează începând cu data de 30.01.2018, proiectul “INVESTIM PENTRU INOVARE ÎN TEHNICA DENTARĂ”, cod SMIS 104488 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Proiectul are o valoare totală de 669.826,57 lei, din care finanţarea nerambursabilă aprobată este 534.667,96 lei.  Finanţarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu “Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” în calitate de Autoritate de Management, prin “Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest” în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt crearea unei baze tehnice complete pentru executarea de lucrări de tehnică dentară, prin investiții în 14 categorii de active fixe de ultimă generație (16 buc.), cu performanțe ridicate de lucru, și crearea a 3 noi locuri de muncă și menținerea acestora și a locurilor de muncă existente la 31.12.2015 timp de 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Proiectul de investiţii va fi implementat în localitatea Turda, până la data de 31.08.2018.

Poza noua 16.04.2018

Loading...
Comenteaza