Advertorial "PRINT ȘI INOVAȚIE"

"PRINT ȘI INOVAȚIE"

Societatea MEDIA YOUNG SRL, derulează începând cu data de 26.10.2018, proiectul “Print și inovație”, cod SMIS 112779 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2.

Societatea MEDIA YOUNG SRL, derulează începând cu data de 26.10.2018, proiectul “Print și inovație”, cod SMIS 112779 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Proiectul are o valoare totală de 5.780.156,96 lei, din care finanţarea nerambursabilă aprobată este 3.476.110,39 lei. Finanţarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului sunt diversificarea producției, inclusiv extinderea capacității, prin investiţii în 10 categorii de active fixe de ultimă generaţie cu performanţe ridicate de lucru, dintre care un sistem eficientizare energetică pentru sistem de iluminare cu led în hala de producție, o instalație panouri solare termice pentru producerea apei calde menajere, o platformă mobilă de acces pentru persoane cu dizabilități, un sistem de ventilație și recuperare căldură spațiu de producție, un software pentru automatizarea producției și 3 categorii de licențe, creșterea vizibilității și a prezenței în piață prin participarea la un târg internațional, certificarea unui sistem de management și certificarea produselor, crearea a 4 noi locuri de muncă, dintre care cel puțin unul va fi ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate.

Proiectul de investiţii va fi implementat în municipiul municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr.47, județul Cluj, până la data de 31.08.2020.

Loading...
Comenteaza