Advertorial “Tehnologie inovativă în tehnica dentară”

“Tehnologie inovativă în tehnica dentară”

Societatea CRISLABPRO SRL, a implementat  proiectul “Tehnologie inovativă în tehnica dentară”, cod SMIS 111134 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2.

Societatea CRISLABPRO SRL, a implementat  proiectul “Tehnologie inovativă în tehnica dentară”, cod SMIS 111134 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Proiectul are o valoare totală de 852.319,63 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 724.471,68 lei, asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională, 615.800,93 lei, şi din bugetul național, 108.670,75 lei, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele proiectului, respectiv crearea unei baze tehnice moderne pentru executarea de lucrări de tehnică dentară și crearea a 3 noi locuri de muncă, au fost realizate. S-au achiziționat echipamente care înglobează cele mai noi tehnologii. Cele 3 noi locuri de muncă create vor fi menținute, alături de cele existente, timp de minimum 3 ani, contribuind, alături de creșterea previzionată a cifrei de afaceri, la creșterea veniturilor bugetare și la un standard de viață mai bun.

Proiectul de investiţii a fost implementat în municipiul Cluj-Napoca.

“Tehnologie inovativă în tehnica dentară”

Loading...
Comenteaza